Family book of Thomas Francois Pierre Laporte

Spouses